MPO ELBLĄG


Harmonogramy wywozu odpadów       Wyniki przetargów       Aktualności

Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne       Zlecenie na ustawienie pojemnika i oświadzenie

Aktualności       Sprzedaż części samochodowych      Kontakt

 


Uwaga!

Firmy zlecające wywóz odpadów innych niż komunalne, zobowiązane są do wystawienia karty przekazania odpadu i dostarczenia jej wraz z zamówieniem do tutejszej spółki.

W karcie przekazania odpadu należy wypełnić rubryki zaznaczone na żółto.

Brak wypełnionej karty przekazania odpadu spowoduje nieprzyjęcie zlecenia do realizacji przez MPO Sp. z o.o. w Elblągu.

Wzór karty przekazania odpadu